NPP Thang Long GO

KG61A3, Máy lọc nước RO tích hợp...

-13%
KG61A3, Máy lọc nước RO tích hợp nóng lạnh kangaroo KG61a3 ( 5 cấp lọc )
Xem nhanh

5.100.000₫

5.850.000₫

KG100HQ-KV, Máy lọc nước kangaro...

-19%
KG100HQ-KV, Máy lọc nước kangaroo hydrogen KG100HQ-KV
Xem nhanh

5.620.000₫

6.900.000₫

KG100HP-KV, Máy lọc nước kangaro...

-28%
KG100HP-KV, Máy lọc nước kangaroo hydrogen Plus KG100HP ( không vỏ tủ )
Xem nhanh

5.150.000₫

7.200.000₫

KG100HP-VTU, Máy lọc nước kangar...

-28%
KG100HP-VTU, Máy lọc nước kangaroo hydrogen KG100HP-VTU (Có tủ)
Xem nhanh

5.650.000₫

7.800.000₫

KG100HQ-VTU, Máy lọc nước kangar...

-19%
KG100HQ-VTU, Máy lọc nước kangaroo Hydrogen KG100HQ-VTU
Xem nhanh

6.150.000₫

7.550.000₫

0983.482.489