NPP Thang Long GO

KHUYẾN MÃI-Bộ lõi lọc nước kanga...

-42%
KHUYẾN MÃI-Bộ lõi lọc nước kangaroo số 1-2-3
Xem nhanh

175.000₫

300.000₫

KG61A3, Máy lọc nước RO tích hợp...

-15%
KG61A3, Máy lọc nước RO tích hợp nóng lạnh kangaroo KG61a3 ( 5 cấp lọc )
Xem nhanh

4.980.000₫

5.850.000₫

KG100HQ-VTU, Máy lọc nước kangar...

-19%
KG100HQ-VTU, Máy lọc nước kangaroo Hydrogen KG100HQ - VTU
Xem nhanh

6.150.000₫

7.550.000₫

KG100HQ-KV, Máy lọc nước kangaro...

-21%
KG100HQ-KV, Máy lọc nước kangaroo hydrogen KG100HQ (không vỏ tủ)
Xem nhanh

5.420.000₫

6.900.000₫

KG100HP-VTU, Máy lọc nước kangar...

-28%
KG100HP-VTU, Máy lọc nước kangaroo hydrogen KG100HP-VTU ( Có tủ )
Xem nhanh

5.650.000₫

7.800.000₫

KG100HP-KV, Máy lọc nước kangaro...

-26%
KG100HP-KV, Máy lọc nước kangaroo hydrogen Plus KG100HP ( không vỏ tủ )
Xem nhanh

5.300.000₫

7.200.000₫

KG109A,Máy lọc nước 9 lõi kangar...

-28%
KG109A,Máy lọc nước 9 lõi kangaroo KG109A - VTU ( dòng bơm hút sâu)
Xem nhanh

4.840.000₫

6.750.000₫

KG108A-VTU, Máy lọc nước 8 lõi k...

-17%
KG108A-VTU, Máy lọc nước 8 lõi kangaroo KG108A - VTU ( dòng bơm hút sâu)
Xem nhanh

4.350.000₫

5.250.000₫

KG108A, Máy lọc nước 8 lõi kanga...

-11%
KG108A, Máy lọc nước 8 lõi kangaroo KG108A - KHÔNG VỎ ( dòng A bơm hút sâu)
Xem nhanh

3.900.000₫

4.400.000₫

KG104A-VTU, Máy lọc nước 7 lõi k...

-24%
KG104A-VTU, Máy lọc nước 7 lõi kangaroo KG104A VTU có tủ ( dòng A-bơm hút sâu)
Xem nhanh

3.950.000₫

5.200.000₫

KG104A, Máy lọc nước 7 lõi kanga...

-12%
KG104A, Máy lọc nước 7 lõi kangaroo KG104A-KV ( bơm hút sâu )
Xem nhanh

3.430.000₫

3.900.000₫

KG110VTU-Máy lọc nước RO kangaro...

-25%
KG110VTU-Máy lọc nước RO kangaroo KG110 VTU-(9lõi có tủ)
Xem nhanh

5.050.000₫

6.750.000₫

KG110KV-Máy lọc nước kangaroo KG...

-16%
KG110KV-Máy lọc nước kangaroo KG110 KV (9 cấp lọc, ko tủ)
Xem nhanh

4.300.000₫

5.100.000₫

Máy lọc nước kangaroo KG109VTU, ...

-29%
Máy lọc nước kangaroo KG109VTU, tử VTU, 9 cấp
Xem nhanh

4.700.000₫

6.650.000₫

Máy lọc nước kangaroo KG109KV, k...

-7%
Máy lọc nước kangaroo KG109KV, không tủ, 9 cấp
Xem nhanh

4.380.000₫

4.720.000₫

Máy lọc nước kangaroo KG108VTU, ...

-25%
Máy lọc nước kangaroo KG108VTU, tủ VTU
Xem nhanh

4.450.000₫

5.950.000₫

Máy lọc nước KG108KV, không vỏ tủ

-10%
Máy lọc nước KG108KV, không vỏ tủ
Xem nhanh

3.950.000₫

4.390.000₫

Máy lọc nước kangaroo KG104KV, k...

-12%
Máy lọc nước kangaroo KG104KV, không vỏ tủ
Xem nhanh

3.750.000₫

4.250.000₫

Máy lọc nước kangaroo KG104VTU, ...

-19%
Máy lọc nước kangaroo KG104VTU, tủ VTU, 7 cấp
Xem nhanh

4.050.000₫

4.980.000₫

Máy lọc nước kangaroo KG107 tủ V...

-17%
Máy lọc nước kangaroo KG107 tủ VTU, 7 cấp
Xem nhanh

4.300.000₫

5.200.000₫

Máy lọc nước Kangaroo KG107KV, k...

-8%
Máy lọc nước Kangaroo KG107KV, không tủ, 7 cấp
Xem nhanh

3.800.000₫

4.150.000₫

BÌNH LỌC NƯỚC SAFIA-KOREA

-42%
BÌNH LỌC NƯỚC SAFIA-KOREA
Xem nhanh

550.000₫

950.000₫

0983.482.489