NPP Thang Long GO

KG104A-VTU, Máy lọc nước 7 lõi kangaroo KG104A VTU có tủ ( dòng A-bơm hút sâu)

4.150.000₫

5.200.000₫

MÁY LỌC NƯỚC KANGAROO KG104A-VTU: đã có tủ VTU Máy lọc nướ...

KGMC09, Máy lọc nước Kangaroo Macca KGMC09-VTU – 9 cấp lọc

4.200.000₫

5.500.000₫

MÁY LỌC NƯỚC KANGAROO MACCA KGMC09-VTU: 9 CẤP LỌC ...

KHUYẾN MÃI-Bộ lõi lọc nước kangaroo số 1-2-3

175.000₫

300.000₫

BỘ LÕI LỌC NƯỚC SỐ 1-2-3 KANGAROO CHÍNH HÃNG: (KM giảm gi...

KG100HK-VTU | Máy lọc nước nóng lạnh Kangaroo Hydrogen Plus KG100HK-VTU

9.990.000₫

KG100HK-VTU | Máy lọc nước nóng lạnh Kangaroo Hydrogen Plus KG100...

KG09A3, Máy lọc nước RO và Nóng Kangaroo KG09A3 - 2 Vòi - 9 Cấp

7.150.000₫

8.950.000₫

MÁY LỌC NƯỚC RO - NÓNG 2IN1 KANGAROO KG09A3 - 9 CẤP LỌC - 2 VÒI ...

KG10A3, Máy lọc nước RO kangaroo KG10A3 - 2 vòi - 10 cấp lọc

6.700.000₫

8.900.000₫

MÁY LỌC NƯỚC RO NÓNG LẠNH 2IN1 KANGAROO KG10A3 - 10 CẤP LỌC - 2 ...

KG100HC | Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HC

5.680.000₫

7.900.000₫

KG100HC | Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HC KG100HC | M...

KG100HP-VTU, Máy lọc nước kangaroo hydrogen KG100HP-VTU (Có tủ)

5.650.000₫

7.800.000₫

MÁY LỌC NƯỚC KANGAROO KG100HP CÔNG NGHỆ MỚI: Máy lọ...

KG100HP-KV, Máy lọc nước kangaroo hydrogen Plus KG100HP ( không vỏ tủ )

5.150.000₫

7.200.000₫

MÁY LỌC NƯỚC KANGAROO KG100HP CÔNG NGHỆ MỚI: - 10 cấp lọc Má...

KG61A3, Máy lọc nước RO tích hợp nóng lạnh kangaroo KG61a3 ( 5 cấp lọc )

5.100.000₫

5.850.000₫

MÁY LỌC NƯỚC RO NÓNG LẠNH 2IN1 KANGAROO KG61A3: FREE LẮP Đ...

KG100HQ-VTU, Máy lọc nước kangaroo Hydrogen KG100HQ-VTU

6.150.000₫

7.550.000₫

MÁY LỌC NƯỚC KANGAROO KG100HQ-VTU CAO CẤP: 9 cấp lọc - tủ VTU ...

KG100HQ-KV, Máy lọc nước kangaroo hydrogen KG100HQ-KV

5.620.000₫

6.900.000₫

Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HQ-KV 9 Cấp lọc Máy ...

KG109A,Máy lọc nước 9 lõi kangaroo KG109A - VTU ( dòng bơm hút sâu)

4.840.000₫

6.750.000₫

MÁY LỌC NƯỚC KANGAROO KG109A-VTU ( 9 CẤP LỌC ): đã bao gồm tủ VT...

KG108A-VTU, Máy lọc nước 8 lõi kangaroo KG108A - VTU ( dòng bơm hút sâu)

4.490.000₫

5.250.000₫

MÁY LỌC NƯỚC KANGAROO KG108A-VTU ( NEW 2018) Máy lọc nước...

KG108H, Máy lọc nước kangaroo KG108H-KV ( 8 cấp - dòng A bơm hút sâu)

3.850.000₫

4.700.000₫

MÁY LỌC NƯỚC KANGAROO KG108 H: (dòng A - bơm hút sâu) ...

KG104A, Máy lọc nước kangaroo KG104A-KV ( 7 cấp lọc - Không vỏ )

3.600.000₫

4.600.000₫

MÁY LỌC NƯỚC KANGAROO KG104A-KV ( 7 LÕI LỌC ) (dòng bơm hút...

KG110VTU-Máy lọc nước RO kangaroo KG110 VTU-(9lõi có tủ)

4.890.000₫

6.750.000₫

MÁY LỌC NƯỚC RO KANGAROO KG110 VTU - 9 CẤP LỌC : Máy kang...

KG47, Cây nước nóng lạnh 2in1 kangaroo KG47 ( KG-47 )

6.560.000₫

8.100.000₫

CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH 2IN1 TÍCH HỢP LÕI LỌC NANO KANGAROO KG47 - HÀ...

KG48, Cây nước nóng lạnh tích hợp lõi lọc NaNo kangaroo KG48

6.850.000₫

8.300.000₫

CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH 2IN1 TÍCH HỢP LÕI LỌC NANO KANGAROO KG48 - HÀ...

KG110KV-Máy lọc nước RO OMEGA Kangaroo KG110 KV (9 cấp lọc)

4.490.000₫

5.100.000₫

MÁY LỌC NƯỚC RO CAO CẤP OMEGA KANGAROO KG110-KV: KO VỎ T...

Máy lọc nước kangaroo KG109VTU, tử VTU, 9 cấp

5.100.000₫

6.650.000₫

Máy lọc nước Kangaroo 9 lõi vỏ tủ VTU, KG109 , 9 cấp lọc được...

Máy lọc nước kangaroo KG109KV, không tủ, 9 cấp

4.580.000₫

5.120.000₫

Máy lọc nước Kangaroo 9 lõi vỏ tủ VTU KG109 được tăng cường Lõi ...

Máy lọc nước kangaroo KG108VTU, tủ VTU

4.590.000₫

5.950.000₫

Máy lọc nước Kangaroo KG108VTU được tăng cường lõi số 8: Maifan ...

Máy lọc nước KG108KV, không vỏ tủ

4.050.000₫

4.690.000₫

Máy lọc nước Kangaroo 8 lõi , không vỏ tủ KG108KV được tăng cườ...

0983.482.489