NPP Thang Long GO

Quả lọc chặn đầu nguồn nước

350.000₫

Thiết bị xử lý nước thô sinh hoạt được sử dụng lắp đặt lọc tổ...

KT-ERO80 - Máy lọc nước karofi eRO 8 lõi không vỏ tủ

3.750.000₫

4.560.000₫

KT-ERO80 - Máy lọc nước karofi eRO 8 lõi không vỏ tủ 1. ...

ERO80 - Máy lọc nước KAROFI eRO 8 cấp - có vỏ tủ

4.250.000₫

4.980.000₫

ERO80 - Máy lọc nước KAROFI eRO 8 cấp - có vỏ tủ 1. Đạt...

KT-KT80, Máy lọc nước RO Karofi 8 lõi model KT-KT80

3.950.000₫

4.590.000₫

MÁY LỌC NƯỚC KAROFI KT-KT80, 8 CẤP LỌC ( MÁY TIÊU CHUẨN ) Má...

Karofi KT-KS80, MÁY LỌC NƯỚC TIÊU CHUẨN KAROFI KT-KS80, 8 CẤP LỌC

4.090.000₫

4.950.000₫

KT-KS80, MÁY LỌC NƯỚC TIÊU CHUẨN KAROFI KT-KS80, 8 CẤP LỌC M...

0983.482.489